Om Kaperen

Forlaget Kaperen er en frivillig forening, der har til formål at fremme udbredelsen af klassisk kinesisk litteratur i Danmark, især i områderne poesi, tekultur samt romaner og noveller. Dette skyldes betragtningen om, at kinesisk litteratur generelt er underrepræsenteret i Danmark, og netop disse områder, får ikke den opmærksomhed de fortjener.

Kina har en lang litterær tradition med mange mesterværker iblandt, der udgør en stor del af den klassiske kinesiske litterære kanon. Litterære mesterværker, der i Kina nyder stor berømmelse, men som i Danmark er stort set ukendte, på trods af at der er tale om klassiske værker, enhver kineser kender til, undervises i fra barnsben, og som i høj grad bidrager til den kinesiske selvforståelse.

Forlaget Kaperen er søsat med den opgave at skabe forståelse og kulturel udveksling mellem Danmark og Kina, hvor udgangspunktet tages i litteraturen. Grundpiller i den kinesiske kultur.

Ved at udvælge den smukke og evige poesi fra de største kinesiske poeter, finde historiske betragtninger fra kinesiske embedsmænd og humoristiske essays fra kinesiske historikere gennem tiderne håber Forlaget Kaperen at belyse vigtige områder af den kinesiske kultur og historie, til gensidig forståelse og inspiration mellem de respektive lande.

Fremadrettet ønsker forlaget at gøre flere af de klassiske kinesiske værker tilgængelige på en sammenhængende måde, for et dansk publikum. Vi modtager derfor gerne ønsker og forslag til eventuel litteratur der måtte ønskes oversat.

Skriv til forlagetkaperen@gmail.com for eventuelle henvendelser.

Mvh og god fornøjelse

Foreningen Forlaget Kaperen